Amerikanska stormar visar att sexism dödar

Washington Post och The Colbert Report hänvisade nyligen till en studie vid universitetet som visar att stormar med kvinnliga namn dödar dubbelt så många människor. Vad beror det på?Enligt en studie dödar stormar med kvinnliga namn dubbelt så många människor. Vad beror det på?

Den första juni inleds den atlantiska orkan-säsongen. Varje år drar i genomsnitt 10,1 namngivna stormar förbi den amerikanska östkusten och den karibiska övärlden. Dessa stormar dödar årligen tusentals människor och jämnar ännu fler hem med marken.

Svar på komplicerade klimathot behöver vara tvärvetenskapliga. Extremt väder kommer bara att bli vanligare, och vi behöver samla kraften hos klimatforskning, meteorologi, stadsplanering och policyarbete för att tackla utmaningarna.

Forskare vid University of Illinois har visat att vi även behöver genusvetenskap. Washington Post och The Colbert Report hänvisade nyligen till en studie vid universitetet som visar att stormar med kvinnliga namn dödar dubbelt så många människor. Vad beror det på?

Man skulle kunna tro att sexismen smyger in i själva namngivandet. Men stormarna namnges innan de hinner orsaka all skada.

Forskarna genomförde intervjuer och upptäckte att respondenterna inte tog stormar med kvinnliga namn på allvar. Det ökade antalet dödsfall kommer av att vi inte vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Resultaten är som vi vet katastrofala. Bara orkanen Katrina dödade över 1 800 människor.

Även omedveten sexism är dödlig.

Se även Forbes fotosamling ”The worst US storms of all time”.

Den första juni inleds den atlantiska orkan-säsongen. Varje år drar i genomsnitt 10,1 namngivna stormar förbi den amerikanska östkusten och den karibiska övärlden. Dessa stormar dödar årligen tusentals människor och jämnar ännu fler hem med marken.

Svar på komplicerade klimathot behöver vara tvärvetenskapliga. Extremt väder kommer bara att bli vanligare, och vi behöver samla kraften hos klimatforskning, meteorologi, stadsplanering och policyarbete för att tackla utmaningarna.

Forskare vid University of Illinois har visat att vi även behöver genusvetenskap. Washington Post och The Colbert Report hänvisade nyligen till en studie vid universitetet som visar att stormar med kvinnliga namn dödar dubbelt så många människor. Vad beror det på?

Man skulle kunna tro att sexismen smyger in i själva namngivandet. Men stormarna namnges innan de hinner orsaka all skada.

Forskarna genomförde intervjuer och upptäckte att respondenterna inte tog stormar med kvinnliga namn på allvar. Det ökade antalet dödsfall kommer av att vi inte vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Resultaten är som vi vet katastrofala. Bara orkanen Katrina dödade över 1 800 människor.

Även omedveten sexism är dödlig.

Se även Forbes fotosamling ”The worst US storms of all time”.

Lämna ett svar