Bok

Den 6 maj kom min bok Extas i folkhemmet ut på Natur & Kultur. Här kan man läsa mer om och köpa boken.

Pressklipp:

Extas i folkhemmet är en utmärkt grund i diskussionen om psykedeliska droger… oavbrutet intressant, med nyfikenhet, öppenhet och viss skepticism där det passar.”

– Rebecca Åhlund

”…intressant och ambitiöst. Ibland komiskt, ibland tragiskt. […] Leonidas Aretakis serverar inga tvärsäkra svar men bidrar med sin historia på ett ämne som […] är föga omskrivet. Han bidrar till bildning, bakgrund och en vidare diskussion som förhoppningsvis kommer att beakta både medicinska möjligheter och risken för missbruk.”

– Fredrik Borneskans

”Hos Aretakis fördjupas bilden av vad man måste kalla det ”nationella felslutet”. Hallucinogena droger är helt främmande för svenskar – eller? Men Aretakis tar upp forna tiders drogbruk, han refererar Linnés och lärjungarnas intresse, han tar upp de samiska shamanerna.”

– Ulf Eriksson

”Jag läser Leonidas Aretakis Extas i folkhemmet och får mig till livs en tripp genom svensk droghistoria som överraskar en hel del.”

– Göran Greider