Hardt till Stockholm

Michael Hardt uppfattar det gemensamma som skilt från både det offentliga och det privata. Den 4 febuari kommer han till Stockholm.

Notis: Den 4 februari besöker den charmige amerikanske litteraturprofessorn Michael Hardt Stockholm och Södra Teatern. Imperiet, som han skrev tillsammans med Antonio Negri blev något av en omedelbar klassiker när den kom ut för ett drygt decennium sedan. Föreläsningen, som arrangeras av Tankeverket, går under namnet ”Rätten till det gemensamma”. Det gemensamma uppfattas här som skilt från både det offentliga och det privata. Enligt Hardt har nyliberalismen, genom att privatisera det gemensamma, minskat dess produktivitet. Han menar att vi befinner oss i en period då immateriellt kapital (idéer, information, kunskap, sociala relationer) blir mer och mer tongivande, vilket han menar är relaterat till en tendens mot arrendevinster snarare än profit (definierad som skillnaden mellan en varas värde och arbetarens lön). Detta har lett till nya utmaningar för vänstern, och han kommer under föredraget att diskutera hur nya sociala rörelser har tacklat dessa frågor. Samtalspartner är politikern och författaren America Vera-Zavala. Köp biljett här.

Den 4 februari besöker den charmige amerikanske litteraturprofessorn Michael Hardt Stockholm och Södra Teatern. Imperiet, som han skrev tillsammans med Antonio Negri blev något av en omedelbar klassiker när den kom ut för ett drygt decennium sedan. Föreläsningen, som arrangeras av Tankeverket, går under namnet ”Rätten till det gemensamma”.

Det gemensamma uppfattas här som skilt från både det offentliga och det privata. Enligt Hardt har nyliberalismen, genom att privatisera det gemensamma, minskat dess produktivitet. Han menar att vi befinner oss i en period då immateriellt kapital (idéer, information, kunskap, sociala relationer) blir mer och mer tongivande, vilket han menar är relaterat till en tendens mot arrendevinster snarare än profit (definierad som skillnaden mellan en varas värde och arbetarens lön).

Detta har lett till nya utmaningar för vänstern, och han kommer under föredraget att diskutera hur nya sociala rörelser har tacklat dessa frågor.

Samtalspartner är politikern och författaren America Vera-Zavala.

Köp biljett här.

Lämna ett svar